جدیدترین بلاگ ها

کودک و خانواده

کودک و خانواده


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز از بانکوک، سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت در گزارشی با اعلام این خبر افزودند: آمار مرگ و میر مادران در سرتاسر جهان در یک دوره 25 ساله 43 درصد کاهش یافت که علت اصلی آن دسترسی به خدمات بهداشتی بهتر در زمان بارداری و وضع حمل ، و نیز دسترسی به خدمات بهداشتی در زمینه روابط جنسی و تولید مثل و تنظیم خانواده است.
کودک و خانواده

کودک و خانواده


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز از بانکوک، سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت در گزارشی با اعلام این خبر افزودند: آمار مرگ و میر مادران در سرتاسر جهان در یک دوره 25 ساله 43 درصد کاهش یافت که علت اصلی آن دسترسی به خدمات بهداشتی بهتر در زمان بارداری و وضع حمل ، و نیز دسترسی به خدمات بهداشتی در زمینه روابط جنسی و تولید مثل و تنظیم خانواده است.